АРХИВ

logo

Вы находитесь здесь:экология/Спасти Днепр призывают ученые
27.09.2016 10:26

Спасти Днепр призывают ученые

Автор  Татьяна Жавжарова

В продолжение темы об экологических проблемах Днепра, неоднократно поднятой "Портмоне",  публикуем открытое письмо к Президенту Украины.

Письмо вызванно принятием «Программы развития гидроэнергетики Украины до 2026 года» без обсуждения с учеными и общественностью.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

до Президента України з приводу ухвалення Урядом країни
«Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року»

Реалізуючи свій громадянський обов’язок щодо захисту природного довкілля України, звертаємось до Вас як до гаранта Конституції України, де проголошене право людини на здорове природне середовище (статті 3, 16, 50, 66), з метою не допустити скоєння чергового екологічного злочину, який полягає у наступному.

Нещодавно Кабінетом Міністрів України прийнята "Програма розвитку гідроенергетики України до 2026 року" (розпорядження від 13 липня 2016 року № 552-р), яка передбачає будівництво гідроакумулюючих та гідрогенеруючих електростанцій на рівнинних річках Дніпро та Дністер.

Це рішення приголомшило нас своєю цинічністю та безглуздістю. Невже в Уряді є люди, які не чули і не бачать трагічних наслідків аналогічного екологічного злочину ХХ сторіччя – будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі, чи не знайомі з шедевром української класики – романом О. Гончара "Собор", фундаментальними науковими працями Б. Скінера "Чи вистачить людству земних ресурсів" та Є. Бурдіна "Волзький каскад ГЕС – тріумф і трагедія Росії"?

Сучасні прояви цих негативних техногенних впливів дніпровського каскаду можна охарактеризувати такими фактами:

– затоплення великих територій, які втратили господарську продуктивність та здатність виконувати свої екологічні функції (загибель екосистем на величезній площі у 700 тис. га, де фактично переведено заплавні землі в розряд порушених);

– підйом рівня ґрунтових вод, порушення підземного стоку, гідрологічного балансу та підтоплення територій (за останні 20 років загальна площа земель із сталими проявами підтоплення зросла удвічі і займає 12% території України, а його впливом охоплено понад 540 міст та селищ);

– втрата біорізноманіття, трансформація річкових екосистем у бік переважного розвитку агресивних вселенців;

– «цвітіння» води через розвиток синьо-зелених водоростей (вміст яких, зокрема у воді р. Дніпро в піковий період «цвітіння», складає близько 100 кг/м3, що у мільйон разів більше, ніж до її зарегулювання);

– стала деградація всієї екосистеми водозбірного басейну р. Дніпро та його притоків і втрата природних функцій по самовідтворенню компонентів цієї системи.

Цей перелік можна було б продовжити. Тому, якщо не прийняти відповідних заходів, без сумніву, в недалекій історичній перспективі в центрі України утвориться катастрофічне за екологічними наслідками болото.

Ситуація має безглуздий характер ще й тому, що нині, як свідчать наведені вище факти, в умовах України гідроенергетика є найбільш екологічно брудною та природовитратною. За своїм технологічним рівнем вона відповідає швидше ХІХ, а ніяк не ХХІ століттю. Про це свідчать програми розвитку енергетики країн Європейського Союзу, в яких наголос зроблено на наплавні гідроелектростанції та на розвиток відновлювальних джерел енергії (вітрової, сонячної тощо), а питання будівництва великих об’єктів гідроенергетики на рівнинних річках взагалі не розглядається.

Для України надзвичайно важливою є проблема відновлення екосистеми річки Дніпро як основного джерела якісної питної води, одним із найбільш доцільних варіантів вирішення якої є керований спуск дніпровських водосховищ. Досвід США, де вже реалізовано понад 300 проектів зі спуску і демонтажу гребель і електростанцій на них свідчить про відносно швидке відновлення річкової екосистеми та суттєве підвищення безпеки гідротехнічних об'єктів.

Проблема відродження Дніпра має загальноєвропейський характер. Безвідповідальне і недбале ставлення до цієї проблеми дискредитує Україну в очах світової спільноти. Яскравим прикладом є повний провал "Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" (прийнята постановою Верховної Ради України від 27.02.1997 р. № 123/97-ВР) і продовження її без суттєвих змін до 2021 року (Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року", прийнятий Верховною Радою України 24.05.2012 р. № 4836-VI).

Ми звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України з проханням припинити замовчування цих болючих для нашої країни проблем і не допустити остаточного знищення найважливішої компоненти унікального природного середовища України – її системи річок.

Вважаємо за необхідне призупинити дію "Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року", провести її публічні обговорення, виконати екологічні оцінки згідно чинного законодавства України, накласти мораторій на нове будівництво гідротехнічних споруд на рівнинних річках країни, та, найголовніше, розглянути можливість поступового дезарегулювання дніпровського каскаду водосховищ.

СПИСОК

осіб, які підписали Відкритий лист до Президента України

з приводу ухвалення Урядом країни «Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року»

Від Дніпропетровської області

 1. ШАПАР Аркадій Григорович - директор Інституту проблем природокористування та екології НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 2. ШМАТКОВ Григорій Григорович - завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 3. БІЛЕЦЬКА Елеонора Миколаївна - завідувач кафедри загальної гігієни Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 4. КОВАЧ Ілона Василівна - завідувач кафедри дитячої столатології Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор
 5. ЄМЕЦЬ Микола Архипович - завідувач відділу екологічного нормування Інституту проблем природокористування та екології НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений природоохоронець України, член-кореспондент Української екологічної академії наук
 6. КОПАЧ Павло Іванович - заступник завідувача відділу екологічних основ технологій природокористування Інституту проблем природокористування та екології НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 7. СКРИПНИК Олег Олександрович - старший науковий співробітник відділу екологічного нормування Інституту проблем природокористування та екології НАН України, кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 8. МІХЄЄВ Олексій Володимирович - головний науковий співробітник відділу екологічних основ технологій природокористування Інституту проблем природокористування та екології НАН України, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник
 9. ТЯПКІН Олег Костянтинович - завідувач відділу антропогенних змін геологічного середовища Інституту проблем природокористування та екології НАН України, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Української екологічної академії наук
 10. ПІГУЛЕВСКИЙ Петро Гнатович - головний науковий співробітник відділу антропогенних змін геологічного середовища Інституту проблем природокористування та екології НАН України, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 11. БІЛЯЄВ Микола Миколайович - завідувач кафедри "Гідравліка та водопостачання" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктор технічних наук, професор, чл.-кор. Академії наук технологічної кібернетики України
 12. ЗБЕРОВСКИЙ Олександр Владиславович - завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпрозержинського державного технічного університету, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 13. ХАРИТОНОВ Микола Миколайович - професор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор
 14. ГРИЦАН Юрій Іванович - проректор з наукової роботи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги
 15. АНГУРЕЦЬ Олексій Володимирович - директор екологічної асоціації "Зелений світ" / Друзі Землі України", голова Громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
 16. САНДУЛ Вячеслав Андрійович - Голова Нікопольського відділення Міжнародного фонду Дніпра

Від Запорізької області

 1. ДОМНІЧ Валерій Іванович – завідувач кафедри біології лісів, мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету, доктор біологічних наук, професор
 2. РИЛЬСЬКИЙ Валерій Іванович - завідувач кафедри загальної зоології та екології Запорізького національного університету, доктор біологічних наук, професор
 3. МІЩЕНКО Валерій Григорович - завідувач кафедри прикладної фізики Запорізького національного університету, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 4. ЛЯХ Сергій Романович - завідувач кафедри історії України Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор
 5. ВЛАСОВ Олег Олександрович- співробітник відділу історії Національного заповідника «Хортиця»

Від Херсонської області

 1. РОМАНЕНКО Григорий Михайлович - Голова Незалежної громадської екологічної ради Херсонської області, член Національної екологічної ради України, кандидат хімічний наук
 2. ЛАДИЧУК Дмитро Олександрович - доцент кафедри гідротехнічних споруд, водопостачання і ГІС-технологій Херсонського державного аграрного університету, керівник експертної групи Незалежної громадської екологічної ради Херсонської області, кандидат сільськогосподарських наук

Від Полтавської області

 1. АНТОНЕЦ Семён Спиридонович - засновник приватного підприємства «Агроекологія», Шишацкий район Полтавской области, Герой України, почесний академік, член Президії Національної академії аграрних наук України
 2. ПИСАРЕНКО Павло Вікторович - професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України
 3. ШМАНДІЙ Володимир Михайлович - завідувач кафедри екологічної безпект та раціонального природокористування Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор
 4. СОКУР Микола Іванович - професор кафедри маркетингу Кременчуцького національного університету
  ім. Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор
 5. СПОДІН Юрій Михайлович – голова тов. «Охорони природи» м. Кременчук, член відділення Національного екологічного центру України

Від Київської області

 1. ТРОФИМЧУК Олександр Миколайович – в.о. директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. ЯКОВЛЄВ Євген Олександрович – головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки
 3. ВОРОБЙОВ Віктор Данилович – професор кафедри інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технчного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.
 4. ТОПАЧЕВСЬКИЙ, Андрій Олександрович - член Національних спілок журналістів, письменників, кінематографістів України.

Від Івано-Франківської області

 1. КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович - ректор Івано-Франківського національного університету нафти і газу, акажемік НАН України, доктор технічних наук, професор, голова Івано-Франківського обласного відділення Академії наук вищої школи України, академік АН ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 2. РОЖКО Микола Михайлович - ректор Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 3. ПАРПАН Василь Іванович - директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, завідувач лабораторії лісознавства та лісівництва, завідувач кафедри біоекології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, керівник Західного відділення Лісівничої академії наук України, доктор біологічних наук, професор.
 4. АДАМЕНКО Ярослав Олегович - завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор
 5. КОРЧМЕЛЮК Марта Василівна - завідувач лабораторії екологічного контролю і моніторингу Карпатського національного природного парку, голова Яремчанського осередку Всеукраїнської громадської екологічної організації «Мама-86»; кандидат технічних наук
 6. АРХИПОВА Людмила Миколаївна - завідувач кафедри туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, .член координаційної Ради Івано-Франківської облдержадміністрації з питань гідроенергетичного будівництва, доктор технічних наук, професор

            Крім того, відкритий лист до Президента України Порошенка П.О. схвалено на засіданні круглого столу, присвяченого Міжнародному дню Дніпра 30 червня 2016 р., учасниками в кількості 133 осіб.

Еще статьи на тему: