АРХИВ

logo

Вы находитесь здесь:Земля/Прийняття Закону України «Про ринок земель» забезпечить реалізацію суспільних прав громадян України на землю та шляхи інтеграції держави до світового аграрного ринку
11.07.2011 13:45

Прийняття Закону України «Про ринок земель» забезпечить реалізацію суспільних прав громадян України на землю та шляхи інтеграції держави до світового аграрного ринку

Автор  Портмоне
За результатами проведеного реформування земельних відносин в аграрному секторі економіки Запорізької області 225,3 тисяч громадян отримали сертифікати на право на земельну частку (пай). Більшість, а саме 224,1 тис. власників сертифікатів (99,4%) вже замінили їх на державні акти на право власності на земельну ділянку, ставши повноправними власниками сільськогосподарських земель.


Однак, на сьогодні власники земельних ділянок сільгосппризначення не мають повного, законодавчо закріпленого механізму розпорядження нею. Адже, Земельним кодексом України, який вступив в дію з 1 січня 2002 року, встановлено мораторій (заборону) на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2012 року, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб. Дія мораторію порушує права землевласників і суперечить Конституції України.

Формування й функціонування ринку сільськогосподарських земель в Україні базується на таких принципах :
визнання землі товаром і визначення її ринкової вартості (земля, як товар, має свої кількісні та якісні характеристики);
достатня місткість ринку землі ( платоспроможність, попит);
динамічне коливання ціни на землю (попит, пропозиція, місцезнаходження, вид угідь, бал бонітету, перспектива використання);
функціонування первинного ринку землі з подальшим переходом до вторинного (продаж землі власниками земель, розвиток та подальший перепродаж);
становлення іпотечного кредитування (отримання банківських кредитів під заставу землі).

Відділом оцінки та ринку земель Головного управління Держкомзему України в Запорізькій області в поточному році було проведено вибіркове соціологічне опитування щодо відношення селян до заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. Слід зазначити, що в порівнянні з 2009 роком значно збільшилась кількість респондентів, які висловлюються за підтримку продажу земель сільськогосподарського призначення. Це доводить, що власники земель сільгосппризначення хочуть, нарешті, відчути себе справжніми господарями, вільно розпоряджатися своєю земельною ділянкою: купувати, продавати, дарувати, успадковувати, здавати під заставу для придбання сільськогосподарської техніки, органічних добрив, худоби, нових видів сільськогосподарських культур. Аналіз загальної думки опитаних свідчить про те, що селяни, в своїй більшості, підтримують купівлю-продаж сільгоспземель під контролем держави, як контролюючого органу всіх цивільно-правових процесів в країні.

На сьогодні Кабінетом Міністрів України розроблено та внесено на розгляд до Верховної Ради України остаточну редакцію законопроекту «Про ринок земель».

Реалізація законопроекту є вкрай необхідним важелем подолання негативних наслідків продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Адже внаслідок тривалої дії мораторію блокуються процеси створення великотоварних сільгоспвиробництв ринкового типу, що в умовах членства України в СОТ кардинально знижує конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на світових ринках. Стримується оптимізація сільськогосподарського землеволодіння та землекористування. Неможливим є поліпшення технологічних умов використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у масиви земель сільгосппідприємств. Переважна більшість земель сільськогосподарського призначення сконцентрована у власності найменш економічно активної частини сільського населення (пенсіонерів). Неможливе іпотечне кредитування сільського господарства під заставу земельних ділянок, що призводить до зниження інвестиційної привабливості українського аграрної економіки.

Аналізуючи світовий досвід, варто констатувати, що земельно-ринкові відносини ефективніше регулювати, ніж заганяти «в тінь».

З прийняттям Закону України «Про ринок земель» в нашій країні буде запроваджено державне регулювання повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, що надасть змогу забезпечити оптимізацію використання та раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення, установлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення та реалізацію права приватної власності та інших прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення всіма суб’єктами земельних відносин. Держава отримає можливість впливати на природно-ресурсний потенціал земель сільськогосподарського призначення з метою забезпечення продовольчої безпеки. Потужні українські товаровиробники сільськогосподарської продукції отримають можливість вийти на світові аграрні ринки.

Фактично, з запровадженням повноцінного ринку земель в Україні буде встановлене державне регулювання адміністративно-економічного впливу органу виконавчої влади з питань аграрної політики та державної спеціалізованої установи з управління землями сільськогосподарського призначення на суб’єктів ринку земель з метою реалізації прав громадян України на землю та суспільних інтересів.

Завершення реформування аграрного сектору економіки неможливе без існування повноцінного ринку землі. Він необхідний як умова і засіб розвитку аграрного сектору економіки, інститут, що забезпечує підвищення продуктивності та ефективності сільськогосподарського виробництва.

Олексій Мокросноп, заступник начальника Головного управління Держкомзему у Запорізькій області 

Увага! В Головному управлінні Держкомзему у Запорізькій

області запроваджено «пряму телефонну лінію» з питань

запровадження ринку земель сільськогосподарського

призначення: тел. 787-45- 71.
Еще статьи на тему: